Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle wystąpił z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, chore czy niepełnosprawne w związku ze zbliżającą się zimą.
Nadchodzące miesiące są niezwykle ciężkim okresem dla osób pozostających w trudnej życiowej sytuacji. Dla tych osób ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą niejednokrotnie pokonać zimowe trudy. Potrzebujący oczekują nie tylko pomocy w schronieniu, zapewnieniu ciepłej odzieży i obuwia oraz posiłku. Wielu osobom trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby skorzystać w okresie zimowym z rozwiązań systemu pomocy społecznej.

Zwracamy się zatem do mieszkańców gminy Jasło z prośbą, aby w każdym przypadku ujawnienia miejsc, gdzie przebywają osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne i samotne powiadomić:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4, tel. 13 44 813 57, 13 44 366 60, 13 44 211 27
- Policję, tel. 997
Zbliża się zima – nie bądźmy obojętni wobec osób potrzebujących pomocy. Wezwijmy pomoc.