Część działki przy nowo powstałej siedzibie policji w Jaśle przeznaczona zostanie na lądowisko.
Na części darowanej w 2006 roku przez Miasto Jasło działki, przeznaczonej pod budowę Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, planowana jest budowa lądowiska dla Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Sprawą działki zajęli się radni podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej w Jaśle. Był to wymóg formalny, żeby lądowisko mogło powstać w tym miejscu, konieczne było uregulowanie zapisów prawnych dotyczących darowizny.