Aparat do szybkiej diagnostyki koronawirusa dla potrzeb szpitala w Jaśle nie został zakupiony, bo radny powiatowy Janusz Przetacznik wystąpił do wojewody o zbadanie ważności uchwały Rady Powiatu w Jaśle o przekazaniu szpitalowi 170 tysięcy złotych na zakup urządzenia.
Radni powiatowi podjęli uchwałę o przeznaczeniu 170 tysięcy złotych na zakup do Pracowni Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS CoV-2. Samorząd powiatowy nie może przekazać pieniędzy, bo radny Janusz Przetacznik wystąpił do wojewody podkarpackiego z wnioskiem o zbadanie w trybie nadzoru ważności podjętej uchwały. Tym samym zakup aparatu został zablokowany.

sesja

W piątek, 6 listopada, o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Jaśle, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Radni podjęli uchwałę (19 za, 1 przeciwny) o przeznaczeniu 170 tysięcy złotych na zakup do Pracowni Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS CoV-2. Urządzenie to służy do szybkiej diagnostyki covid-19 i miało służyć zarówno do badań pacjentów jak i personelu szpitala. Wynik badania można otrzymać w krótkim czasie, tj. w ciągu 3 godzin od chwili pobrania materiału.

Obecnie, zlecając badanie zewnętrznemu laboratorium, czas oczekiwania na wynik wynosi przynajmniej 48 godzin. Dzięki aparatowi mógłby się skrócić do zaledwie 3 godzin od chwili pobrania materiału. Szybka diagnostyka ma ogromne znaczenie, ponieważ ułatwia podejmowanie decyzji o hospitalizacji, co przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Aparat służy nie tylko do wykrywania wirusa SARS CoV-2, ale umożliwia wykonywanie również innych badań wirusologicznych.

Wszyscy czekali na szybki zakup aparatu. Jest to w tej chwili niemożliwe, bo radny Janusz Przetacznik wystąpił do wojewody podkarpackiego z wnioskiem o zbadanie w trybie nadzoru ważności podjętych uchwał. - „W związku z wątpliwościami dotyczącymi zgodnego z prawem działania jasielskiego samorządu powiatowego zwracam się z prośbą, aby przy badaniu w trybie nadzoru ważności podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Jaśle, w dniu 6 listopada 2020 r. zwrócić uwagę na naruszenie prawa polegające na uchybieniach formalnych związanych ze zwołaniem jak również zmianą porządku obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle” - napisał radny Janusz Przetacznik do wojewody podkarpackiego.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Jaśle, na żądanie wojewody podkarpackiego samorząd powiatu przesłał do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie kopie wszystkich dokumentów dotyczących XXXIII Nadzwyczajnej Rady Powiatu w Jaśle, zwracając się jednocześnie do wojewody z prośbą o szybkie rozstrzygniecie nadzorcze, ponieważ do czasu tego rozstrzygnięcia Powiat Jasielski nie może przekazać Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 170 tysięcy złotych na zakup aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV-2.