Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło listę wniosków, które zakwalifikowały się do drugiego etapu Programu Kolej Plus. Wśród nich znalazł się projekt budowy linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło.
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. 79 z 96 zgłoszonych propozycji, spełniło kryteria programu i zostało zakwalifikowanych do II etapu naboru. Wśród nich znalazł się projekt budowy linii kolejowej Dębica – Jasło.

W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Ponadto samorządy muszą uzyskać niezbędne dokumenty, opinie i wnioski z konsultacji społecznych, przedłożyć dokument potwierdzający zabezpieczenie finansowania minimum 15-procentowej wartości inwestycji oraz deklarację właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów minimum 4 pary pociągów przez 5 lat.

Po tym etapie projekty będą podlegały wielokryterialnej ocenie, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Powiat Jasielski zlecił już opracowanie koncepcji przebiegu linii kolejowej na odcinku 40 km, gdzie zlokalizowanych będzie 5 przepraw mostowych. Prędkość dla pociągów pośpiesznych osiągnie 160 km/h, a dla towarowych 120 km/h, z wyjątkiem odcinka końcowego w Mieście Jaśle (40 km/h).
Linia połączy Jasło, Kołaczyce, Brzyska, Błażkową, Brzostek, Pilzno i Dębicę oraz skróci przejazd z Jasła do Rzeszowa z 80 do 40 minut.

Projekt popierają przedsiębiorcy: Orlen Południe S.A., PKN Orlen S.A., Lotos Kolej Sp. z o.o., Polski Bazalt S.A., PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki, Autosan Sp. z o.o., Krosno Glass S.A., Kronofloring Sp. z o.o oraz politycy - europoseł Bogdan Rzońca oraz marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Program Kolej Plus będzie realizowany do 2028 roku. Jego wykonanie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i około 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.