Do 24 grudnia przedłużony został okres prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego - poinformował Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się starać w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia, ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Wzór oświadczenia znaleźć można na www.zus.pl