Gminy w powiecie jasielskim - za wyjątkiem Miasta Jasła i Gminy Kołaczyce - będą od 2021 do 2029 roku utrzymywać chodniki w zimie przy drogach powiatowych. Powiat Jasielski przekaże samorządom gminnym 524 442 zł.
Podczas XXXIV sesji Rada Powiatu Jasielskiego 27 listopada zdecydowała o powierzeniu gminom - za wyjątkiem Miasta Jasła i Gminy Kołaczyce - bieżącego i zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych. Radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla gmin Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna.

Pomiędzy Powiatem Jasielskim, a Gminami Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna zostanie podpisane porozumienie, na mocy którego zarząd powiatu w Jaśle przekaże wójtom zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników od 2021 do 2029 roku. Powiat Jasielski przekaże gminom na ten cel 524 442 zł.