W Cieklinie (gmina Dębowiec) wandale zniszczyli wiaty przystankowe. Sprawa została zgłoszona na policję.
W wiatach przystankowych zostały wybite szyby. - „Większość zniszczeń dokonują nasi mieszańcy co kilka razy zarejestrowane zostało na monitoringach, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że i tym razem uda się ukarać sprawców” - czytamy na Facebooku Gminy Dębowiec. - „Staramy się inwestować w rozwój gminy, ale przy takich działaniach będziemy ciągle coś naprawiać, odmalowywać czy wymieniać. Nasze wspólne pieniądze wydajemy na naprawy zamiast na kolejne przedsięwzięcia. Koszt naprawy takiego zniszczenia z pewnością nie jest mały, a my jesteśmy zobowiązani do naprawy aby zapewnić bezpieczeństwo w tym miejscu”.

Nie jest to pierwsze tego typu chuligańskie zachowanie. W ubiegłym roku zniszczona została siłownia plenerowa w Woli Cieklińskiej.