W Tarnowcu została przebudowana droga gminna. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.
Droga ma nową nawierzchnię z chodnikiem dla pieszych i ścieżką rowerową. Wykonane zostało odwodnienie, oznakowanie, oświetlenie uliczne i autonomiczne oświetlenie przejść dla pieszych.

Tarnowiec. Przebudowana droga gminna

Przebudowa gminnej drogi kosztowała 502 906,10 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 301 743 złote.