Dwie kapliczki i dwa krzyże przydrożne w nieistniejącej miejscowości Żydowskie zostały wyremontowane i odnowione.
Obecnie są to tereny Magurskiego Parku Narodowego, który w miarę posiadanych finansów przeprowadza prace przy pozostałościach sztuki kamieniarskiej, obiektach dziedzictwa kulturowego, które są jedynymi materialnymi śladami po dawnych mieszkańcach Beskidu Niskiego.

Odnowione kapliczki i przydrożne krzyże w Żydowskiem

W tym roku zostały wykonane prace przy dwóch kapliczkach i dwóch krzyżach przydrożnych w nieistniejącej miejscowości Żydowskie.

Odnowione kapliczki i przydrożne krzyże w Żydowskiem

Wykonawcą był Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz. Natomiast pracownicy Magurskiego Parku Narodowego wyremontowali ogrodzenie kapliczki, odzyskali część wrośniętych fragmentów, a brakujące elementy i detale z kutego ogrodzenia odtworzono. Po wypiaskowaniu i wymalowaniu zostało ono zamontowane wokół kapliczki.

Odnowione kapliczki i przydrożne krzyże w Żydowskiem