Podczas XXXVI sesji Rada Miejska Jasła przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Program w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych oraz dotyczących przemocy. Na jego realizację zaplanowano w budżecie 891 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.