Zakończona została przebudowa drogi w Warzycach. Inwestycja Gminy Jasło została wsparta z Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowano blisko 1 km drogi w kierunku Szkoły Podstawowej w Warzycach. Poszerzona została jezdnia oraz wybudowano około 200 metrów chodnika. Był to ciąg dalszy remontu drogi biegnącej przez Warzyce od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w kierunku szkoły.

Zmodernizowana droga w Warzycach

Drugi etap modernizacji drogi został sfinansowany z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu Gminy Jasło. Całkowity koszt to 885 361,56 zł. Dofinansowanie rządowe wyniosło 501 731,00 zł. - Rządowy program Fundusz Dróg Samorządowych to ważna dla samorządów forma wsparcia budowy i remontów dróg lokalnych. Bardzo serdecznie dziękuję pani senator Alicji Zając i panu wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciechowi Zającowi za wsparcie naszych starań o pozyskanie pieniędzy z funduszu –powiedział wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.