Powiat Jasielski zamierza przebudować trzy drogi w gminie Tarnowiec.
Starosta jasielski Adam Pawluś wraz z wicestarostą Stanisławem Pankiewiczem oraz etatowym członkiem zarządu Janem Muzyką spotkał się z przewodniczącym Rady Gminy Tarnowiec Jarosławem Pękalą i Miłoszem Leszkiewiczem, pełniącym obowiązki wójta Gminy Tarnowiec.

Podczas spotkania samorządowcy powiatowi i gminni omówili zaplanowane w przyszłorocznym budżecie powiatu inwestycje w gminie Tarnowiec. Są to przebudowy dróg powiatowych w Umieszczu i Gliniku Polskim, odcinek Czeluśnica - Tarnowiec oraz we Wrocance.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Jaśle, zarówno p.o. wójta Miłosz Leszkiewicz jak i przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala popierają inwestycje i deklarują złożenie wniosku o wsparcie finansowe tych zadań do Rady Gminy Tarnowiec w wysokości do 50 procent udziału własnego przez Gminę Tarnowiec.