W Magurskim Parku Narodowym zakończyły się w listopadzie prace remontowe infrastruktury turystycznej.
Roboty zostały sfinansowane z pieniędzy Funduszu Leśnego. Wyremontowana została droga i trasa rowerowa z Folusza do Świątkowej na odcinku 12,5 km. Wymieniono bariery wysoką i niską przy wychodni skalnej Diabli Kamień o łącznej długości 1100 metrów. Ponadto naprawiona została nawierzchnia szlaku czarnego na Diabli Kamień (brukowanie 300 metrów).

Magurski Park Narodowy. Wyremontowana infrastruktura turystyczna

Ponadto Magurski Park Narodowy wyremontował pomost, 5 tablic informacyjnych w nieistniejących miejscowościach, 5 tablic w miejscach widokowych, 6 stołów z ławami, 5 otwartych miejsc ogniskowych.

Magurski Park Narodowy. Wyremontowana infrastruktura turystyczna

Zakonserwowano pomost, stoły z ławami i zadaszeniem, ławy, dwie kładki, 30 metrów schodów.

Magurski Park Narodowy. Wyremontowana infrastruktura turystyczna

Z Funduszu Leśnego pokryto koszty wywozu odpadów z terenu parku, utrzymanie kabin sanitarnych i bieżące utrzymanie szlaków, zabezpieczenie i usuwanie drzew zagrażających turystom na szlakach o łącznej długości 145,5 km.

Magurski Park Narodowy. Wyremontowana infrastruktura turystyczna