Uporządkowano teren wokół kapliczki św. Jana Nepomucena w Szebniach (gmina Jasło).
Teren wokół kapliczki św. Jana Nepomucena w Szebniach zyskał nowe otoczenie. Wycięta została dzika roślinność, uporządkowane zostało dojście do kapliczki, która wpisana została do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Szebnie. Porządek wokół kapliczki na mogile cholerycznej

Prace porządkowe wykonali mieszkańcy Szebni - Stanisław Stanek i radna Gminy Jasło Ewa Dubiel oraz pracownicy gospodarczy gminy. Kilka lat wcześniej, w 2012 roku, kapliczka została odnowiona przez uczestników warsztatów zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z siedzibą w Szebniach.

Zabytkowa kapliczna św. Jana Nepomucena wybudowana została około 1831 roku na miejscu pochówku mieszkańców Szebni zmarłych z powodu epidemii cholery. Według Zofii Macek autorki książki „Wieś Szebnie” w tym miejscu pochowano również dzieci w wieku do 5 lat, które często umierały z powodu epidemii w latach 1849 – 1855.

Kapliczka oddalona jest od miejscowości o około kilometr, pomiędzy przysiółkami Buczynki oraz Skarbowy. Usytuowana na małym kurhanie, wśród starych drzew w pobliżu drogi krajowej.