Starosta jasielski Adam Pawluś i dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka podpisali 8 grudnia umowę w sprawie dotacji na zakup aparatu do diagnostyki molekularnej dla zakładu mikrobiologii w jasielskiej lecznicy.
Radni powiatowi na nadzwyczajnej sesji 6 listopada zmienili uchwałę budżetową na 2020 rok i przeznaczyli 170 tysięcy złotych na zakup aparatu do wykonywania szybkich testów na covid-19 dla jasielskiego szpitala. Po zgłoszeniu przez radnego Janusza Przetacznika błędów formalnych zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, która uznała, że podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej było nieistotnym naruszeniem prawa, które nie miało wpływu na jej treść. Uchwała jest prawomocna i dlatego podpisanie umowy o dotację 170 tysięcy złotych dla szpitala było możliwe.

Podpisana umowa na zakup aparatu do wykonywania szybkich testów na covid

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka, dziękując staroście, zarządowi powiatu i radnym, podkreślił jak bardzo ważny jest zakup tego aparatu dla funkcjonowania szpitala i ochrony zdrowia mieszkańców. - Dziś na pewno możemy powiedzieć, że pandemia zwalnia, ale wtedy kiedy ja wnioskowałem o dotacje na zakup tego aparatu niestety pandemia była w pełni rozwoju i wcale nie ma pewności co do tego, czy następna fala pandemii znowu nie nadejdzie. Październik i listopad pokazały jak ciężko jest funkcjonować - powiedział Michał Burbelka. - Będziemy mogli wykonywać badania głównie na potrzeby SOR-u, żeby nie blokował całego szpitala. Będziemy wykonywać też badania dla pacjentów i dla pracowników. Myślę, że to jest konieczne i potrzebne urządzenie. Rozwój pandemii jest nieprzewidywalny. Równie dobrze może się ona zacząć wygaszać w lutym i marcu, a równie dobrze możemy się spotkać z trzecią falą. Jeśli pragniemy pokoju musimy się szykować do wojny.

Dyrektor szpitala przypomniał, że jeszcze w marcu tego roku jedynym laboratorium, które wykonywało tego typu badanie genetyczne, żeby określić obecność wirusa SARS-COV-2, był Narodowy Instytut Leków w Warszawie. Później dopiero laboratoria sanepidów wojewódzkich i liczne laboratoria prywatne. - Szpitale powiatowe nie miały tego typu aparatów, bo nie było takiej potrzeby. Ale druga fala pandemii pokazała, że może być dziennie 28 tysięcy pacjentów i nawet najlepsze laboratorium genetyczne może się w końcu zakorkować. Dlatego warto mieć takie urządzenie - podkreślił Michał Burbelka.

Kierownik zakładu mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Marlena Skok powiedziała, że urządzenie będzie wykorzystywane do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2, który sieje spustoszenie. - Dodatkowo poza SARS-COV-2 aparat będzie mógł wykrywać inne patogeny, które są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego. Więc nie chodzi tylko o SARS-COV-2. Wszystkie problematyczne decyzje jakie będzie musiał podjąć lekarz będzie mógł teraz oprzeć na bardzo wiarygodnym wyniku genetycznym. Dostępny jest również panel do diagnostyki chorób i zakażeń przenoszonych drogą płciową, więc to nie jest tak, że jeżeli pandemia się skończy, to nie wykorzystamy tego aparatu. Na pewno go wykorzystamy. Dzięki państwa decyzji nasze laboratorium wkracza na nową drogę diagnostyki genetycznej - dodała Marlena Skok.

Podpisana umowa na zakup aparatu do wykonywania szybkich testów na covid
Kierownik zakładu mikrobiologii w jasielskim szpitalu Marlena Skok

Starosta jasielski podziękował dyrektorowi Michałowi Burbelce oraz całemu personelowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za skuteczną pracę, sprawne działanie szpitala i dobre przygotowanie w zwalczaniu koronawirusa. Zapewnił jednocześnie o dalszej pomocy, wymieniając kolejne zadania, które należy zrealizować: modernizację oddziału pediatrii, budowę nowego oddziału psychiatrycznego i lądowiska dla SOR.

W spotkaniu uczestniczyli także wicestarosta Stanisław Pankiewicz i członek zarządu powiatu Jan Muzyka.