Samorządy - powiatowy i dziesięć gminnych w powiecie jasielskim otrzymały 16 745 000 złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Poszczególne samorządy otrzymały następujące kwoty: Powiat Jasielski - 3,6 mln zł, Miasto Jasło - 2,6 mln zł oraz gminy: Brzyska - 1 mln zł, Dębowiec - 1 mln zł, Jasło - 1 145 000 zł, Kołaczyce - 1 mln zł, Krempna - 400 tys. zł, Nowy Żmigród - 1 mln zł, Osiek Jasielski - 1 mln zł, Skołyszyn - 3 mln zł i Tarnowiec - 1 mln zł. Są to bezzwrotne kwoty.

Gmina Nowy Żmigród przeznaczy 1 mln zł na kompleksową przebudowę budynku „B” Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie na potrzeby świadczenia pełnego zakresu usług rehabilitacyjnych.

Natomiast Gmina Jasło otrzymała 1,145 miliona złotych na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej w Trzcinicy i Warzycach. W Trzcinicy odbudowana zostanie infrastruktura drogowa i mostowa zniszczona podczas czerwcowej powodzi. Przebudowany zostanie most na Młynówce, prawie 0,5 - kilometrowy odcinek drogi gminnej oraz 250 - metrowy odcinek drogi biegnącej przez centrum miejscowości (kontynuacja remontowanej drogi w tym roku).

Z kolei w Warzycach odbudowany zostanie przepust na potoku Warzyckim. Powstaną nowe dojazdy do przepustu oraz chodnik od szkoły w kierunku kościoła.
- Wsparcie z Funduszu Inwestycji Lokalnych jest dla nas nieocenioną pomocą. Tym samym możemy realizować więcej zadań, szerzej zaspokajać potrzeby naszej społeczności lokalnej - powiedział wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.