Został oddany do użytku parking, liczący 54 miejsca postojowe, przy cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie. Był budowany cyklicznie od 2018 roku.
Działka przeznaczona na parking była systematycznie zagospodarowana. W 2019 roku powstało 35 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe utwardzono za pomocą płyt ażurowych i kostki brukowej betonowej. Wjazdy i wyjazdy na drogę powiatową Nowy Żmigród - Makowiska zostały pokryte asfaltem. Pomiędzy zjazdami, wzdłuż drogi powiatowej, wykonano chodnik. W porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Jaśle oraz zarządem powiatu poszerzona została jezdnia na łuku drogi.

Nowy Żmigród. Zakończona budowa parkingu przy cmentarzu

W tym roku zagospodarowano kolejną część działki. Powstało 19 nowych miejsc parkingowych. Ustawiono ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery, a także tablicę informacyjną o parafialnej nekropolii.

Nowy Żmigród. Zakończona budowa parkingu przy cmentarzu

Budowa parkingu kosztowała w sumie ponad 333 788 złotych. W 2018 r. wydano 94 tysiące złotych, w 2019 r. – 149 998,50 zł, a w 2020 r. – 89 790,00 zł (z czego 51 748 zł stanowiło dofinansowanie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” PROW 2014−2020.

Nowy Żmigród. Zakończona budowa parkingu przy cmentarzu