Chodnik o długości 900 metrów w Dobrucowej i Tarnowcu przy drodze powiatowej Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok został oddany w miniony czwartek, 10 grudnia, do użytku.
Chodnik powstał z inicjatywy Jana Muzyki – członka Zarządu Powiatu Jasielskiego. Zarurowanie tego odcinka zostało wykonane przez Gminę Tarnowiec w latach 2010 – 2019. Natomiast w tym roku dokończono budowę - poszerzono jezdnię, wykonano studzienki ściekowe, podbudowę na istniejącym zarurowaniu oraz ułożono chodnik wraz z krawężnikiem, kostką i obrzeżami.

Całkowity koszt prac w 2020 roku wyniósł 298.507,14 zł. Prace te zostały w całości wykonane własnymi siłami przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, natomiast dotacja z Gminy Tarnowiec na zakup materiałów wyniosła 185 tysięcy złotych.

Dobrucowa. Chodnik oddany do użytku

W spotkaniu wzięli udział: starosta jasielski Adam Pawluś, p.o. wójta Gminy Tarnowiec Miłosz Leszkiewicz, radny powiatowy Józef Rosół, przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala, radny Gminy Tarnowiec Andrzej Gunia, sołtys Dobrucowej Jarosław Lula, dyrektor PZD Katarzyna Kaszowicz, inspektor nadzoru w PZD Zbigniew Abratowski oraz naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Andrzej Konopka. Chodnik poświęcił ksiądz Łukasz Brągiel.