Stacja uzdatniania wody została wybudowana w Kunowej (gmina Skołyszyn).
W sierpniu br. zakończona została budowa ponad 8 kilometrów sieci rozdzielczej w Kunowej i Harklowej. - Koszt inwestycji (sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody) wyniósł ponad 4 miliony złotych - poinformował wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz.

Kunowa. Wybudowano stację uzdatniania wody

10 grudnia br. Gmina Skołyszyn ogłosiła przetarg na zaprojektowanie sieci wodociągowej rozdzielczej (12 -15 km) oraz kanalizacji sanitarnej (10-12 km) w Harklowej – II etap.

Obydwie inwestycje były dotowane z budżetu Unii Europejskiej.