Straż Miejska w Jaśle 9 i 10 grudnia ukarała mandatami cztery osoby, które wyrzuciły śmieci w miejscach objętych zakazem pozostawiania odpadów. Kilka innych osób, podjeżdżających samochodami, zostało zarejestrowanych przez kamery miejskiego monitoringu. Straż Miejska zapowiada zainstalowanie fotopułapki w miejscach podrzucania odpadów.
W Jaśle najczęściej śmieci są podrzucane na osiedlu Kopernika. Do tej pory śmietniki przy blokach stały otwarte, a dostęp do nich mieli wszyscy, nawet osoby spoza osiedla. W ostatnim czasie na osiedlu Kopernika stanęła nowa wiata śmietnikowa, w której mieszczą się kontenery na odpady zmieszane i segregowane. Ze śmietnika mogą korzystać mieszkańcy bloku nr 12 i 14 przy ul. Kopernika. Wiata zamykana jest na klucz, co ma uchronić przed wyrzucaniem odpadów przez osoby postronne.

W miejscu gdzie poprzednio ustawione były kontenery zakazano wyrzucania śmieci, o czym informuje ustawiona w tym miejscu tabliczka. Nadal jednak pojawiają się tam worki ze śmieciami oraz odpady wielkogabarytowe. 9 i 10 grudnia strażnicy miejscy wystawili cztery mandaty karne osobom, które wyrzuciły worki z odpadami w miejscu objętym zakazem. Straż Miejska prowadzi także czynności wyjaśniające w stosunku do kilku osób zarejestrowanych przez kamery miejskiego monitoringu, które pozbywały się dużej ilości śmieci podjeżdżając przed kontenery samochodami.

Podrzucane śmieci na osiedlu Kopernika w Jaśle

Straż Miejska informuje, że w najbliższych dniach będą przeprowadzane częste kontrole osiedla Kopernika. Zaplanowano również instalacje fotopułapki w miejscach podrzucania odpadów. Osoba która dopuści się wyrzucania odpadów w miejscu objętym zakazem będzie musiała zapłacić mandat w wysokości do 500 złotych.

Funkcjonariusze SM zwracają uwagę aby nie pozostawiać śmieci pod wiatami, bo za to też grozi kara. Firma odbierająca odpady nie będzie zabierać pozostawionych wokół wiat śmieci, wywozić będzie tylko te, które znajdują się wewnątrz wiat w kontenerach.