Od kilku lat maleje liczba powołań do stanu kapłańskiego w Polsce. Kongregacja Księży Dziekanów wydała zalecenia w sprawie duszpasterstwa powołań zatwierdzone przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę.
Od kilkunastu lat liczba powołań kapłańskich w Polsce wykazuje tendencję spadkową. W 2004 r. seminaria diecezjalne i zakonne liczyły łącznie 7465 kleryków, w 2008 r. – 5583, w 2015 r. – 3015 kandydatów do kapłaństwa, a w 2020 r. – 2556 kleryków (w tym 438 nowych kandydatów). Spadek widoczny jest także w diecezji rzeszowskiej. Na pierwszym roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie jest tylko 4 kleryków.

Kongregacja Księży Dziekanów wydała zalecenia w sprawie duszpasterstwa powołań zatwierdzone przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę. Dokument z 2 grudnia 2020 r. jest odpowiedzią na coraz mniejszą liczbę kandydatów do kapłaństwa. - „W każdej parafii winien być wyznaczony jeden dzień w miesiącu dedykowany w sposób szczególny modlitwie o powołania” – czytamy w zaleceniach Kongregacji Księży Dziekanów.

Jak informuje ks. Tomasz Nowak, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, w zaleceniach czytamy m.in. o jednym dniu w miesiącu przeznaczonym na modlitwę o powołania (najlepiej w pierwsze czwartki miesięcy) oraz modlitwie w tej intencji przy okazji diecezjalnej adoracji; o zachęcaniu parafian do indywidualnej i rodzinnej modlitwy o powołania; o poruszaniu tematyki powołaniowej w homiliach i konferencjach; o trosce o grupy duszpasterskie, zwłaszcza Liturgiczną Służbę Ołtarza, o Stowarzyszeniu Przyjaciół WSD w Rzeszowie.

Razem z zaleceniami proboszczowie parafii otrzymali zbiór modlitw o powołania pod redakcją ks. Rafała Flaka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. W słowie wprowadzenia ks. Paweł Pietrusiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, napisał, że powołania są darem Boga i znakiem żywotności Kościoła. - „Powołania w Kościele są zawsze darem samego Pana dla swojego ludu. To On, w swojej mądrości i suwerennej wolności, obdarza Kościół potrzebnymi charyzmatami i posługami. (…). Powołania są znakiem żywotności każdego Kościoła lokalnego i warunkiem jego pomyślnego rozwoju” – napisał rektor.