Młodzi czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle w ramach projektu Do CZYTANIA! Gotowi! Start! 11 grudnia wzięli udział w warsztatach online z Tomaszem Samojlikiem – naukowcem, pracownikiem Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz autorem książek dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy warsztatów wspólnie z żubrem Pompikiem z Puszczy Białowieskiej – głównym bohaterem serii sympatycznych książek przyrodniczych dla najmłodszych, poznali najciekawsze wątki z życia żubrów, a dzięki temu także przyjrzeli się relacjom zwierząt zamieszkujących puszczę i odkryli arkana leśnego savoir-vivre. Na podstawie czterech scen wybranych z książek o żubrze Pompiku najmłodsi poznali podstawy uprzejmego zachowania się w sytuacjach, które zdarzają się nie tylko dzieciom, ale także żubrom i pozostałym mieszkańcom lasu, m.in. przywitanie, pożegnanie, prośba o pomoc oraz podziękowanie.

Leśny savoir-vivre. Warsztaty online z Tomaszem Samojlikiem w jasielskiej bibliotece

Podstawą drugich warsztatów była motywacja. Na przykładzie bohaterów komiksów z serii "Ryjówka przeznaczenia" nieco starsze dzieci doświadczyły wartości pracy zespołowej oraz dowiedziały się jak motywować siebie i innych do działania.

Leśny savoir-vivre. Warsztaty online z Tomaszem Samojlikiem w jasielskiej bibliotece

Obydwu warsztatom towarzyszyło głośne czytanie, pogadanka oraz rozmowa o relacjach milusińskich zwierzęcych bohaterów, które łatwo odnieść do naszej ludzkiej codzienności. Warsztaty były okazją do wspólnej motywacji w realizacji codziennych działań i poszukiwania celów, zaczerpnięcia wiedzy o relacjach, ekologii ale także przyrodzie i literaturze, które pomagają zrozumieć nam wartości ważne na co dzień i budować dobre relacje z otoczeniem.

Warsztaty 3,2,1… Motywacja! Dostępne są na: www.facebook.com/BibliotekaJaslo
Patronat medialny nad projektem objęły: Polskie Radio Rzeszów, Radio Trendy, TVP Rzeszów, Telewizja Obiektyw, Telewizja Jasło.
Współorganizatorzy projektu: Jasielski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle „Familiaris”.
Projekt Do CZYTANIA! Gotowi! Start! dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.