Wczoraj, 15 grudnia, oddano do użytku blisko 1,3 km drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn, w Bączalu Górnym. Koszt naprawy wyniósł ogółem 632 407,61 zł.
Droga była bardzo zniszczona. Podczas remontu zlikwidowano przełomy, przebudowano przepusty i uzupełniono nawierzchnię tłuczniową na zjazdach, odmulono rowy oraz położono nową nawierzchnię bitumiczną. Teraz cała droga od Lipnicy Górnej do Skołyszyna jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

Wyremontowana droga powiatowa w Bączalu Górnym

Remont był możliwy dzięki dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (482 204 zł). Powiat Jasielski z własnego budżetu wyłożył 130 203,61 zł, a Gmina Skołyszyn - 20 tysięcy złotych.

Wyremontowana droga powiatowa w Bączalu Górnym

W oddaniu drogi do użytku uczestniczyli: starosta jasielski Adam Pawluś, członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Jan Muzyka, radni powiatowi - Anna Nigborowicz i Stanisław Święch, wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz Łyszczarz, radny Gminy Skołyszyn Stanisław Wojdyła, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz, inspektor nadzoru w PZD Zbigniew Abratowski oraz naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle Andrzej Konopka.