Mieszkający w Stanach Zjednoczonych, pochodzący z Jasła, działacz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” Jerzy Polak został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Odznaczenie wręczył mu 9 grudnia konsul Polski w Nowym Jorku Adrian Kubicki, przy udziale wicekonsula Mateusza Gmury. Wnioskodawcą odznaczenia było Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”.

Sylwetkę Jerzego Polaka przypomina Kazimierz Poniatowski, senator II kadencji (1991 - 1993) ze Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle”. Jerzy Polak po studiach technicznych pracował w Hucie Szkła w Jaśle, a od 1 września 1980 r. w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym „Gamrat – Erg” w Jaśle. Tu był współzałożycielem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 14 grudnia 1981 był współorganizatorem strajku w swoim zakładzie, za co został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Był działaczem struktur podziemnych w Jaśle. Współorganizował druk oraz kolportaż niezależnych wydawnictw. Będąc z zamiłowania fotografem, przygotowywał materiały wykorzystywane do drukowania wydawanych w Jaśle biuletynów związkowych i innych druków (ulotki, kalendarze, druki okolicznościowe). 19 marca 1983 r. został aresztowany i skazany za działalność podziemną. Na mocy amnestii opuścił więzienie w czerwcu 1983 r. Uczestniczył w przygotowaniu do emisji audycji radiowej nadanej 7 września 1984 r. w Jaśle. Jako zwolniony dyscyplinarnie, nie mógł znaleźć stałego zatrudnienia. Rozpoczął starania o wyjazd do USA. Wielokrotnie odmawiano mu paszportu. Dopiero w 1988 r. władze zgodziły się na jego wyjazd do NRF, skąd udał się z rodziną (żoną Jolantą i półroczną córką Klaudią) do Stanów Zjednoczonych. Aktywnie działa wśród Polonii w USA. Jest szefem Klubu „Gazety Polskiej” w Stamford. Jego historyczne zdjęcia z lat rodzącej się „Solidarności” były prezentowane na okolicznościowych, rocznicowych wystawach w Jaśle.