Miasto Jasło nagrodziło twórców i animatorów kultury. Wczoraj, 15 grudnia, nagrody zostały wręczone w Jasielskim Domu Kultury z zachowaniem reżimu sanitarnego i bez udziału publiczności.
Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła - są przyznawane od 2001 roku. Otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku nagrody te przyznano: Elżbiecie Ruszale, Henrykowi Zychowi, Stanisławowi Mazanowi i Piotrowi Mazurowi (wspólna), Mieczysławowi Wietesce oraz Tadeuszowi Wróblowi.

Wyróżnienia te, tradycyjnie, wręczane były podczas spotkania wigilijnego w Jasielskim Domu Kultury. Obecne obostrzenia nie pozwalają na zorganizowanie takiej uroczystości, stąd też odbyła się ona 15 grudnia bez udziału publiczności.

Prawo do zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje stowarzyszeniom, związkom i grupom twórczym, instytucjom kulturalnym, szkołom artystycznym, a także radnym Rady Miejskiej Jasła. W skład kapituły oceniającej wnioski wchodzą: burmistrz Miasta Jasła, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła i dyrektorzy miejskich instytucji kultury, których organem założycielskim jest Miasto Jasło.

W tym roku nagrody otrzymali:

Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury

Elżbieta Ruszała - wieloletni pracownik Jasielskiego Domu Kultury, odpowiedzialna m.in. za organizację ponad 100 spotkań z cyklu Studnia Kulturalna oraz kilkudziesięciu spotkań i turystyczno-kulturowych wycieczek krajoznawczych w ramach Klubu Kulturalno-Turystycznego. Wdraża również działania z cyklu Klub Ludzi z Pasją.

Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury

Henryk Zych - zasłużony animator kultury i społecznik z wieloletnim dorobkiem działalności. Był jednym z założycieli Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, również prezesem, a obecnie nadal jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia. Znany regionalista i publicysta, pasjonat Jasła i ziemi jasielskiej, odznaczony licznymi odznakami i medalami, w tym odznaką „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” i tytułem „Zasłużonego dla Miasta Jasła”.

Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury

Stanisław Mazan i Piotr Mazur - od chwili powstania Fundacji im. prof. Romana Saphiera prowadzą aktywną działalność mająca na celu upamiętnianie jasielskich bohaterów wojny 1920 r. i bitwy pod Firlejówką (6 września 1920 r.), w której zginęli patron Fundacji oraz jasielscy gimnazjaliści. Przyczynili się do odszukania, upamiętnienia i odnowienia mogiły poległych jaślan, a także do budowy pomnika. Realizowali edukacyjne wyjazdy młodzieży jasielskiej i mieszkańców do Firlejówki, a także coroczne upamiętnienia wydarzenia.

Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury

Mieczysław Wieteska - założyciel i moderator grupy na Facebooku o nazwie „Stare Jasło” ukazującej zdjęcia archiwalne, często jeszcze nieznane i pochodzące z prywatnych zbiorów jej członków. Ogromna większość zdjęć pochodzi z rodzinnej kolekcji samego laureata. Wiele z fotografii udaje się zidentyfikować i opisać. Grupa liczy około 8 tys. członków, a przy jej udziale została zorganizowana w 2019 r. wystawa plenerowa ukazująca fotografie starego Jasła.

Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury

Tadeusz Wróbel - nauczyciel dyplomowany gry na instrumentach dętych blaszanych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jaśle, a także w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia. Jest zasłużonym animatorem życia muzycznego i zaangażowanym w pracę pedagogiem i wychowawcą pokoleń muzyków. Osiąga wzorowe wyniki nauczania, potwierdzane sukcesami uczniów w wielu konkursach. Jest również założycielem orkiestry dętej (obecnie Młodzieżowej Orkiestry Dętej), z którą angażuje się w życie społeczno-kulturalne miasta.