Przebudowana została droga wewnętrzna położona na 7 działkach w Łaskach (gmina Jasło).
Droga o długości 200 metrów kosztowała 55 698,34 zł z finansów własnych Gminy Jasło. Wykonano nawierzchnię bitumiczną, pobocza oraz zjazdy do posesji.

Nowa droga w Łaskach