Wczoraj, 17 grudnia, został oddany do użytku niemal 400-metrowy odcinek drogi powiatowej w Nienaszowie. Droga została wyremontowana w ramach zadania usuwania klęsk powodziowych.
Naprawa drogi obejmowała rozbiórkę podbudowy, likwidację przełomów i przebudowę zjazdów. Zostały również odmulone rowy i uzupełnieniono nawierzchnię żwirową na zjazdach. Na remontowanym odcinku położono nową nawierzchnię bitumiczną. Całkowity koszt remontu wyniósł ogółem 277 655,62 zł.

Odcinek drogi został wyremontowany dzięki dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, który przekazał 207 994 złote. Powiat Jasielski z własnego budżetu dołożył 69 661,62 zł.

Wyremontowana droga powiatowa w Nienaszowie

Prace trwały od 16 listopada do 10 grudnia. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

- Wszyscy się cieszymy, że wojewoda i minister finansów przyznali środki, które pozwoliły nam wykonać remont tej drogi. To pan Grzegorz Pers bardzo mocno zabiegał o tą drogę, ciągle o niej przypominał i mieliśmy to na uwadze i to się udało - powiedział starosta jasielski Adam Pawluś.

- Dziękuję bardzo obecnemu tutaj etatowemu członkowi zarządu powiatu Jankowi Muzyce i członkowi zarządu Ryszardowi Lisowskiemu, jak również panu wicestaroście Stanisławowi Pankiewiczowi. Dziękuję całej radzie, panu wójtowi, pani sołtys, panom radnym z Nienaszowa, pani dyrektor Katarzynie Kaszowicz za bardzo dobrą współpracę, nie tylko przy tej inwestycji, bo współpracujemy już kolejną kadencję i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania - podkreślił Grzegorz Pers.

Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara złożył podziękowania staroście jasielskiemu i zarządowi za wsparcie Gminy Nowy Żmigród. Wójt szczególnie podkreślał osobiste zaangażowanie starosty w uzyskanie pozytywnej akceptacji wniosków o pieniądze z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Zauważył, że ta piękna inwestycja, otwiera szlak dróg rowerowych i turystykę.

Wyremontowana droga powiatowa w Nienaszowie

W oddaniu drogi uczestniczyli: starosta jasielski Adam Pawluś, członkowie Zarządu Powiatu Jasielskiego Grzegorz Pers, Jan Muzyka i Ryszard Lisowski, sołtys Nienaszowa Helena Kulisz, wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Henryk Strzelec, dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz, inspektor nadzoru w PZD Zbigniew Abratowski, radni gminy Grzegorz Munia i Piotr Suski, sekretarz Gminy Nowy Żmigród Mateusz Buczyński oraz inspektor ds. dróg Grzegorz Ziomek.