Na przełomie listopada i grudnia br. wybudowana została drewniana altana w Lisowie.
Altana posiada żelbetowe fundamenty, na których została wzniesiona masywna, drewniana konstrukcja wraz z podłogą. Budowla została pokryta gontem bitumicznym. Ponadto wykonano dojście i obejście wokół budynku z kostki brukowej.

Koszt - 38 900 złotych z funduszu sołeckiego na rok 2020. Wykonawcą była Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa EPX Architektura Ogrodowa.