Przepusty uszkodzone podczas tegorocznej powodzi w Opaciu, Warzycach i Zimnej Wodzie zostały wyremontowane.
Prace zostały sfinansowane z budżetu Gminy Jasło i pomocy udzielonej przez Miasto Poznań.

Naprawione przepusty w Opaciu, Warzycach i Zimnej Wodzie
Przepust w Opaciu.

Wyremontowano przepusty na drogach gminnych w Opaciu i Warzycach oraz na drodze wewnętrznej w Zimnej Wodzie.

Naprawione przepusty w Opaciu, Warzycach i Zimnej Wodzie
Przepust w Warzycach.

Naprawa przepustów kosztowała prawie 167 tysięcy złotych.