W kończącym się roku 2020 w gminie Dębowiec rozbudowywana była sieć kanalizacyjna i wodociągowa.
Wybudowane zostało 8 330 metrów kanalizacji w Łazach Dębowieckich i 170 metrów w Radości. W Cieklinie powstało 360 metrów wodociągu, a w Woli Cieklińskiej - 641 metrów.

Budowana jest kanalizacja (4560 metrów) w Majscowej. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa kanalizacji w Dębowcu - przysiółek Kopaniny, gdzie powstanie sieć o długości 4310 metrów. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku.

Przy Szkole Podstawowej w Cieklinie powstanie biologiczna oczyszczalnia ścieków. Rozstrzygnięta została procedura przetargowa. Inwestycja zaplanowana jest na 2021 rok. Także w przyszłym roku rozbudowywana będzie sieć kanalizacyjna w Woli Dębowieckiej

Koszt inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych (18 kilometrów sieci kanalizacyjnej, 1 kilometr sieci wodociągowej, 5 przepompowni oraz 1 oczyszczalnia biologiczna w Cieklinie) to 9 004 124 zł. Dotacja unijna wynosi 4 714 763 zł.