W poniedziałek, 21 grudnia, o godz. 12 w Domu Ludowym w Brzyskach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzyska.
Program sesji, podany przez przewodniczącego Rady Gminy Brzyska Stanisława Madejczyka, obejmuje m.in.:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
4. Zakończenie obrad.