W minioną sobotę, 19 grudnia, oddano do użytku przebudowany 400 - metrowy odcinek drogi powiatowej w Dębowcu.
Droga Dębowiec - Zarzecze ma nową nawierzchnię. Udrożnione zostały również rowy. 400 metrów drogi to był ostatni odcinek, który wymagał remontu. Koszt przebudowy wyniósł 259 422,68 zł i został w całości zrealizowany z pieniędzy Powiatu Jasielskiego. W 2018 i 2019 roku wykonano nawierzchnię na odcinkach od drogi wojewódzkiej 992. Obecnie cała droga Dębowiec - Zarzecze (1,2 km), od Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej do drogi wojewódzkiej 992, jest w dobrym stanie. Całkowity koszt remontu wyniósł około 1 mln złotych. Prace trwały od 17 listopada do 12 grudnia 2020 r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle.

Dębowiec. Wyremontowany ostatni odcinek drogi powiatowej

- Pan starosta się nie zatrzymuje jeśli chodzi o Gminę Dębowiec. W ciągu dwóch lat zainwestowaliśmy 7 milionów złotych. Jest to olbrzymia kwota na różne obiekty inwestycyjne i trzeba to docenić. Chciałbym również wspomnieć o panu wicestaroście Stanisławie Pankiewiczu, który popiera te wszystkie inicjatywy, o Grzegorzu Persie i Janku Muzyce, który mnie wspiera we wszystkich tych zadaniach, a teraz kandyduje na wójta Gminy Tarnowiec, dlatego proszę o poparcie dla tego dobrego samorządowca. Ta droga była wykonywana w trzech etapach. W sumie jej koszt to jest 900 tysięcy złotych. Głównym beneficjentem będą mieszkańcy naszej gminy, ale również pielgrzymi do Sanktuarium Matki Bożej Saletynskiej - mówił członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Ryszard Lisowski.

Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek dziękował europosłowi Bogdanowi Rzońcy i władzom powiatu jasielskiego za wspieranie gminnych inwestycji.

Dębowiec. Wyremontowany ostatni odcinek drogi powiatowej

W oddaniu drogi uczestniczyli: europoseł Bogdan Rzońca, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, starosta jasielski Adam Pawluś, członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Ryszard Lisowski, wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek, przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pachana, radni Gminy Dębowiec Witold Wątroba (sołtys Dębowca), Janusz Wiatr i Aleksandra Stachurska, dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz oraz naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle Andrzej Konopka.