Dzisiaj, 21 grudnia, zmarł Tadeusz Górczyk, sekretarz Urzędu Gminy w Tarnowcu, poseł na Sejm I kadencji (1991 - 1993), działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, internowany w stanie wojennym. Miał 59 lat.
Tadeusz Józef Górczyk urodził się 16 października 1961 roku w Jaśle. Był absolwentem I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Ukończył studia na Wydziale Wiertniczo - Naftowym Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie (kierunek gazownictwo ziemne w 1987 r.)

Od listopada 1980 r. był przewodniczącym komisji Wydziału Wiertniczo - Naftowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Uczestniczył z grupą studnetów AGH w strajku 13-16 grudnia 1981roku w Hucie im. Lenina. Został zatrzymany podczas pacyfikacji. Internowany od 17 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu koło Rzeszowa. Został zwolniony 11 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność był przewodniczącym Komisji Uczelnianej Akademickiej Rady Samorządu w AGH w Krakowie, związanej z podziemnymi strukturami NZS w Krakowie i „Solidarności” w Jaśle. Od 1982 współpracował z Duszpasterstwem Ludzi Pracy w Jaśle, był współorganizatorem Mszy za Ojczyznę w parafii św. Stanisława w Jaśle, wydawcą, redaktorem, autorem i kolporterem podziemnego „Biuletynu Informacyjnego”, wydawanego w Jaśle przez Komitet Koordynacyjny „Solidarności”. W latach 1982 - 1986 był założycielem, autorem, przepisywaczem, kolporterem „Kuriera Studenckiego”. Udostępniał mieszkanie na drukarnię. W latach 1982 - 1985 był działaczem Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie, wytwórcą, kolporterem znaczków poczty podziemnej NZS. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w Krakowie. Po odmowie odbycia zasadniczej służby wojskowej, w służbie zastępczej pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Rymanowie (27 lipca – 9 sierpnia 1989 r.)

W 1990 r. został zatrudniony w Delegaturze Zarządu Regionu „Solidarność” Małopolska Biuro w Jaśle. W latach 90. zakładał komercyjne stacje radiowe. Na początku lat 90. był współzałożyciel dwóch spółek radiowych: PPUM Maks Sp. z o.o. oraz Fakt Sp. z o.o. 1991-1993.

W latach 1991 - 1993 był posłem na Sejm z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum (z okręgu krośnieńsko - przemyskiego). Pracował w sejmowej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W latach 1991-1993 był prezesem zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jaśle. W latach1993-1995 był w zarządzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego, w latach 1995-1997 w Fakt Sp. z o.o. w Krośnie. Przez 10 lat (1997-2007) był sekretarzem Miasta Jasła. W 2000 r. był odpowiedzialny za produkcję programu TVP Jasło, autor serwisów informacyjnych.

W latach 2006 - 2010 był radnym Powiatu Jasielskiego z listy Przymierza Samorządowego Prawicy. W latach 2008-2009 był dyrektorem Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W 2009 r. zarząd Telewizji Polskiej powołał go na stanowisko dyrektora ośrodka regionalnego TVP w Rzeszowie (pełnił funkcję od stycznia do czerwca 2009 r.). Od grudnia 2010 r. został etatowym członkiem Zarządu Powiatu Jasielskiego.

W kwietniu 2017 r. zaczął pracować w Urzędzie Gminy w Tarnowcu, a od 1 listopada 2017 roku był sekretarzem UG w Tarnowcu.

Przez wiele lat aktywny w lokalnej polityce. Był przewodniczącym Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów w powiecie jasielskim i członkiem zarządy wojewódzkiego tej partii.
Do 2006 r. działał w Prawie i Solidarności, później organizował lokalny Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy i w 2006 z ramienia tego komitetu uzyskał mandat radnego powiatu jasielskiego.
W 2010 zajął 3. miejsce spośród 6 kandydatów w wyborach na burmistrza Jasła (z ramienia Przymierza Samorządowego Podkarpacia). Bez powodzenia kandydował również do rady miasta. Wszedł natomiast w skład zarządu powiatu. W 2014 po raz kolejny ubiegał się o urząd burmistrza.
W 2014 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności.