W 2019 roku Miasto Jasło wystąpiło do Komisji Europejskiej i otrzymało grant na budowę sieci WiFi4EU. Jest to ogólnoeuropejski projekt budowy darmowego dostępu do sieci internetowej na terenie całej wspólnoty. W ramach projektu kilkanaście tysięcy gmin i miast, ze wszystkich państw należących do UE, otrzymało po 15 000 euro na budowę sieci dostępowej.
Miasto Jasło zdecydowało zbudować punkty dostępowe w następujących 10 lokalizacjach:

• Rynek (obejmuje cały rynek) – 2 urządzenia
• Plac Targowy (ul. Zielona)
• Plac Żwirki i Wigury
• Skwer przy ul. Sokoła (obejmuje również zasięgiem plac przed kinem Syrena)
• Dworzec PKP
• Ogród Jordanowski
• Przystanek Kwiatowa
• otwarty basen i tereny rekreacyjne MOSiR
• Parki Linowy i bulwary nad rzeką Ropą
• Park Miejski

WiFi4EU w Jaśle. Dziesięć darmowych punktów dostępu do sieci bezprzewodowej

W każdym z tych miejsc można korzystać bezpłatnie z Internetu o prędkości do 30 Mbit/s, czas trwania sesji to 4 godziny (po czym konieczne jest ponowne logowanie). Komisja Europejska zarządziła, że nazwa sieci musi brzmieć „WiFi4EU”. Nazwa ta będzie wszędzie taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie.

Jak korzystać?
Aby zalogować się do sieci należy kliknąć w ikonę WiFi w telefonie, wybrać sieć „wifi4eu”, a następnie zalogować się do sieci. Zostanie otwarte okno przeglądarki, w którym należy zaznaczyć „Akceptuję regulamin” a następnie kliknąć „Zaloguj”.