Szkoła Podstawowa w Warzycach otrzymała z Państwowego Instytutu Badawczego NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - 25 zestawów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych pakietów multimedialnych OSE”.
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W skład zestawu wchodzą: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui oraz rysik.

Wartość pozyskanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 24 261,75 zł. Sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie dalszej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.