Harcerze ZHP Hufca Jasło przynieśli Betlejemskie Światełko Pokoju do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
W imieniu policjantów i pracowników z rąk komendantki ZHP Hufca Jasło Iwony Dziedzic przejął je komendant powiatowy policji w Jaśle inspektor Robert Wróbel oraz zastępca komendanta powiatowego policji podkomisarz Bartłomiej Świerczek.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Płonie w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Stamtąd przewożone jest do Wiednia i przekazywane przez skautów i harcerzy, do najdalszych zakątków naszego kontynentu. Zgodnie z tradycją zapala się je i stawia na wigilijnym stole.