Trwają prace rewitalizacyjne placu w centrum Harklowej (gmina Skołyszyn). Wybudowany zostanie pomnik nawiązujący do tradycji kopalnictwa naftowego w tej miejscowości.
Ślady ropy naftowej odkryto w Harklowej w 1861 roku. W 1863 r. wykonano ręcznie pierwsze szyby naftowe. Takie były początki powstania harklowskiej kopalni.

Rewitalizacja placu w centrum Harklowej

Teren wokół budowanego pomnika zostanie uporządkowany. Wykonano m.in. dojście z kostki brukowej, zamontowano ławki i lampy oświetleniowe. Łączny koszt wykonanych inwestycji wyniósł 54 tysiące złotych. Wykonawcą była Firma Remontowo - Budowlana Michał Dedo. Dalsze prace zostaną wykonane na wiosnę.