Biskup rzeszowski Jan Wątroba, chcąc umożliwić jak największej liczbie wiernych możliwość uczestniczenia w mszach świętych w okresie świąt Bożego Narodzenia udzielił pozwolenia księżom na odprawienie czterech mszy 25 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia.
Decyzja biskupa rzeszowskiego wynika z ograniczeń wprowadzonych ze względu na zagrożenie sanitarne spowodowane covid-19. W nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 16 grudnia 2020 r., bp. Jan Wątroba udzielił pozwolenia księżom przebywającym na terenie diecezji rzeszowskiej na celebrowanie czterech Mszy św. w dniu Narodzenia Pańskiego (25 grudnia), w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia) oraz w dniu Objawienia Pańskiego (6 stycznia).

Jak informuje ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezji w Rzeszowie, biskup rzeszowski zachęca, aby tam, gdzie jest to możliwe, zwiększyć ilość Mszy św. w wyżej wymienione dni, zachowując normy i przepisy liturgiczne. Przywilej ten jest ważny tylko na tegoroczny okres Narodzenia Pańskiego i wynika z uwarunkowań wynikających z panującej na świecie pandemii.