Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród wraz z wójtem gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie obdarowali osoby samotne i seniorów świątecznymi upominkami.
W minionych latach organizowane było spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa jest to niemożliwe, dlatego postanowiono wesprzeć tych najbardziej bezbronnych, samotnie gospodarujących i zmuszonych do jeszcze większej izolacji.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w okresie przedświątecznym odwiedzą 51 seniorów i osób samotnych, by w imieniu zarządu stowarzyszenia, wójta gminy oraz kierownika GOPS złożyć im świąteczne życzenia i przekazać przygotowane paczki żywnościowe.