W Niepli oddano do użytku przebudowaną część drogi powiatowej Niepla – Przybówka.
Odcinek drogi został przebudowany na długości niemal jednego kilometra. Jezdnia zyskała nową nawierzchnię, a zjazdy zostały dostosowane do nowej niwelety drogi. Udrożnione zostały także rowy. Był to ostatni etap przebudowy całej drogi, której remont rozpoczął się w ubiegłym roku.

Zakończony remont drogi powiatowej Niepla - Przybówka

Najpierw wyremontowano odcinek liczący około 1 km drogi powiatowej Chrząstówka – Niepla – Przybówka. Kosztowało to około 480 tys. zł. Następnie przebudowana została droga powiatowa (1,030 km) Szebnie – Chrząstówka do skrzyżowania z drogą do Niepli. Wybudowano również 800 metrów chodnika. Łączny koszt to około 1 mln 400 tys. zł. Kolejny remont odcinka drogi powiatowej Szebnie – Chrząstówka od skrzyżowania do potoku w Chrząstówce (0,51 km) kosztował 335 tys. zł. Z tej drogi korzystają mieszkańcy nie tylko okolicznych miejscowości, ale również łączy ona powiat jasielski z powiatem krośnieńskim i drogą wojewódzką nr 990.

Ostatni etap przebudowy drogi został wykonany za pieniądze Powiatu Jasielskiego (274 999,41 zł) i Gminy Jasło (275 tysięcy zł). Prace trwały od 17 listopada do 10 grudnia 2020 r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle.

Zakończony remont drogi powiatowej Niepla - Przybówka

W oddaniu drogi (22 grudnia) uczestniczyli: starosta sasielski Adam Pawluś, wicestarosta Stanisław Pankiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, radna Gminy Jasło Renata Brągiel, sołtys Niepli Andrzej Grzebień, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz oraz naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle Andrzej Konopka. Drogę poświęcił ksiądz prałat Wacław Rybka.