Raport o stanie Gminy Kołaczyce za 2019 rok do 31 maja 2020 r. przedstawi burmistrz Stanisław Żygłowicz podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 czerwca. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad raportem oprócz radnych, głos mogą zabierać także mieszkańcy gminy.
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie, zobowiązani są złożyć pisemne zgłoszenie do przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołaczycach Edwarda Zbyluta, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której będzie przedstawiony raport. Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołaczycach zgłoszenia. Liczba mieszkańców biorących udział w debacie nie może być większa niż 15 osób, co wynika z ustawy o samorządzie gminnym.

Jak informuje przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut, zgłoszenia mieszkańców do debaty przyjmowane będą do 25 czerwca 2020 r. (czwartek) do godziny 15.30 w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 25).

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiologiczne obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Nagranie z sesji zostanie udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kołaczycach.
Mieszkańcy, którzy zgłoszą się pisemnie do udziału w debacie, będą wpuszczani na salę obrad pojedynczo i tylko na czas swoich wystąpień.