Komisja Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęła wniosek do projektu uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, dotyczący opracowania wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla budowy linii kolejowej z Dębicy do Jasła.
Wniosek złożony przez radnego Wojciecha Zająca opiewa na kwotę 150 tysięcy złotych.

Na początku grudnia br. poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca zwrócił się do marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla z prośbą o zabezpieczenie w budżecie województwa pieniędzy na ten cel. Europoseł argumentował, że do końca listopada 2021 roku konieczne jest wykonanie studium planistyczno – korytarzowego linii Dębica - Jasło, którego koszt szacuje się w granicach 200 -300 tysięcy złotych.

W środę, 23 grudnia, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając złożył wniosek do projektu uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, dotyczący wprowadzenia zadania pn. "Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło". Komisja Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego jednogłośnie przyjęła wniosek, opiewający na kwotę 150 tysięcy złotych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 z propozycji spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Wśród nich znalazł się projekt budowy linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło, który do Programu Kolej Plus zgłosił samorząd Województwa Podkarpackiego.

W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.
Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Budowa tej linii ma ogromne znaczenie dla rozwoju Powiatu Jasielskiego i Województwa Podkarpackiego. Będą po niej jeździły pociągi pasażerskie z prędkością 160 km/h, a towarowe z prędkością 120 km/h. Przewidywany czas dojazdu z Jasła do Krakowa to 1 godz. 15 min., do Tarnowa – 32 min., a do Rzeszowa – 40 min.
Budowę linii kolejowej popierają zakłady przemysłowe oraz samorządy.