Dzisiaj, 29 grudnia, o godz. 14 odbędzie się XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła. Radni obradować będą w trybie zdalnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór komisji wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie miasta Jasła /Druk nr 323/;
3.2. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 324/,
3.3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2020 – 2032 /druk nr 325/.
4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.