Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na swoją działalność.
Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacje tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim - 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Na Podkarpaciu jest 726 kół, a w powiecie jasielskim - 52.

Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków i wynosi: 3 tys. zł dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być tworzone również w miastach liczących do 5 tysięcy mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Z roku na rok program wsparcia dla kół gospodyń wiejskich cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. W 2018 roku ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie około 16,3 mln złotych. Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół. - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty, jak i kultywowaniu polskich tradycji - mówi Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl