Komenda Powiatowa Policji w Jaśle poszukuje 39-letniego Łukasza Stefanika, mieszkańca powiatu jasielskiego.
Sąd Rejonowy w Starachowicach wydał list gończy za 39-letnim Łukaszem Stefanikiem, mieszkańca powiatu jasielskiego.

Łukasz Stefanik jest poszukiwany w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 157 par. 1 KK (Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

"Osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jaśle, tel. 47 829 53 10 lub 997" - przekazuje jasielska policja.