22 laptopy zakupiła Gmina Tarnowiec z dotacji w wysokości 60 tysięcy złotych w ramach projektu grantowego „zdalna szkoła”.
Komputery zostały przekazane dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec oraz przedstawicielom stowarzyszeń oświatowych prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe na terenie gminy.
Dzięki dotacji, do szkół trafiły nowoczesne laptopy, które będą wsparciem dla uczniów, mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego w domu.

Dofinansowanie Gmina Tarnowiec otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, który jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.