Robert Snoch nadal będzie przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle. Podczas wczorajszej (30 grudnia) XXXVII sesji Rady Powiatu, radni głosami 15 za zdecydowali o pozostawieniu Roberta Snocha na stanowisku przewodniczącego rady. W głosowaniu nie wzięli udziału radni opozycji, którzy wnioskowali o odwołanie Roberta Snocha.
W głosowaniu wzięło udział 15 z 23 radnych uczestniczących w sesji. Wszyscy byli przeciwni odwołaniu radnego Roberta Snocha z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. Ze względu na brak dyskusji nad wnioskiem o odwołanie z funkcji przewodniczącego Roberta Snocha, na znak protestu w głosowaniu nie wzięli udziału radni: Janusz Przetacznik, Krzysztof Buba, Jan Urban, Franciszek Miśkowicz, Ewa Wawro, Dorota Woźniak, Bożena Macek - Lubas i Antoni Zwierzyński.

Podczas XXXV sesji Rady Powiatu w Jaśle 11 grudnia 2020 r. opozycyjni radni złożyli wniosek o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. Wniosek poparło 6 radnych: Bożena Macek-Lubaś, Dorota Woźniak, Ewa Wawro, Antoni Zwierzyński, Jan Urban i Janusz Przetacznik.

Robert Snoch jest lekarzem, dyrektorem SP Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle. Funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle pełni od 2016 roku, kiedy to uzyskał poparcie 14 głosami. Była to druga nieudana próba (poprzednia w 2018 r.) odwołania Roberta Snocha z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu.