Dzienny Dom Pomocy funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza osoby starsze, mieszkające w Jaśle, wymagające opieki lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.
MOPS zapewnia m.in.: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zajęcia zwiększające sprawność fizyczną, wyjścia do placówek kulturalnych, wyjazdy kulturalno-rekreacyjne, terapię zajęciową, psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty edukacyjne, indywidualne poradnictwo specjalistyczne i zajęcia rekreacyjno – towarzyskie.

Projekt „Aktywny Senior”. MOPS w Jaśle zaprasza

Dzienny Dom Pomocy funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. W trakcie pobytu seniorzy mają zapewnione 2 posiłki (śniadanie i obiad), a także ubezpieczenie NNW.

Projekt „Aktywny Senior”. MOPS w Jaśle zaprasza

- „Pomimo trwającej pandemii nasz ośrodek wsparcia jest bezpieczny m.in. dzięki regularnie dokonywanej dezynfekcji rąk i przedmiotów wspólnego użytku, wietrzeniu pomieszczeń, stosowaniu przez pracowników środków ochrony osobistej, czy realizacji zajęć w kilku osobowych grupach. Działamy w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych. U nas senior może czuć się bezpiecznie” - zapewnia jasielski MOPS.

Projekt „Aktywny Senior”. MOPS w Jaśle zaprasza

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się osobiście z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, lub telefonicznie pod numerami 13 44 37015 lub 13 4437004 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Projekt „Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – Aktywny Senior” został dofinansowany z Funduszy Europejskich (1 694 551,50 zł) i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3.