Ponad 50 milionów złotych trafi do podkarpackich samorządów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wyniki naboru ogłosiła dzisiaj, 8 stycznia, wojewoda Ewa Leniart. Wśród największych beneficjentów programu jest Powiat Jasielski, gdzie trafi ponad 13 milionów złotych.
W trakcie konferencji prasowej wojewoda Ewa Leniart podkreślała społeczny charakter funduszu. – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych został stworzony jako rządowy instrument wsparcia dla organizowania transportu publicznego dla tych kursów, które są oczekiwane społecznie ale nieopłacalne ekonomicznie – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Ponad 13 milionów złotych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dla powiatu jasielskiego
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Wojewoda dodała także, że fundusz stanowi realne wsparcie przewoźników w czasie pandemii. – Wiemy, że warunki epidemiczne wpływają na sytuacje przewoźników w naszym regionie. Przepisy sanitarne ograniczają liczbę osób, które mogą być przewożone w ramach transportu publicznego. Stąd obserwujemy duże zainteresowanie Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W ramach przeprowadzonego naboru wnioski złożyło 45 organizatorów. Natomiast po dokonaniu oceny złożonych wniosków, dofinansowanie otrzymało 40 organizatorów.

Na cały 2021 r. na dofinasowanie przewozów autobusowych dla Województwa Podkarpackiego przeznaczono 50 389 184,96 zł. Maksymalna kwota dopłaty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosi 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10 procent ceny usługi.

Największym beneficjentem w powiecie jasielskim jest Powiatowo - Gminny Związek Komunikacyjny Jasiel. Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzyma 13 032 207 złotych.
W województwie podkarpackim dofinansowanie otrzymało 301 linii autobusowych, na 16 261 066,51 wozokilometrów.