Nowi funkcjonariusze Straży Granicznej złożyli dzisiaj, 8 stycznia, ślubowanie. Uroczystość miała kameralny charakter i odbyła się na placu apelowym Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
Na placu apelowym komendy Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu, 15-osobowa grupa nowych funkcjonariuszy uroczyście ślubowała: „…służyć wiernie Narodowi Polskiemu”. Apel odbył się z zachowaniem obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego. Ślubowanie, w asyście pocztu sztandarowego, odebrał komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG gen. bryg. SG Robert Rogoz.

Ślubowanie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

Generał brygady Robert Rogoz pogratulował nowo przyjętym pozytywnego ukończenia długiego procesu rekrutacji. Również wyraził przekonanie, że pomimo trudnego czasu pandemii funkcjonariusze wzorowo wywiążą się ze stawianych przed nimi wyzwań. Szef podkarpackiej Straży Granicznej życzył funkcjonariuszom pozytywnego ukończenia dalszych szkoleń oraz sukcesów w czekającej ich służbie.

Ślubowanie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

- Pośród piętnastoosobowej grupy nowo przyjętych jest ośmiu mężczyzn i siedem kobiet. Wszyscy, oprócz jednej osoby, pochodzą z Podkarpacia. Większość ma średnie wykształcenie. Za kilka dni młodzi funkcjonariusze wyjadą na kurs podstawowy do ośrodka szkolenia w Lubaniu. Następnie, zostaną skierowani na podkarpackie przejścia graniczne w Medyce, Korczowej lub w Budomierzu gdzie rozpoczną swoją służbę - informuje mjr Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. - W bieżącym roku do BiOSG planowane jest przyjęcie łącznie 120 nowych adeptów.

Ślubowanie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

Aktualnie, rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, a w dniu przyjęcia do służby nie ma więcej niż 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, średnie wykształcenie, a także odpowiednią zdolność psychofizyczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej.

Ślubowanie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl